Gebruikerservaringen

Doordat ik de laatste tijd wat regelmatiger contact had met Adriaan van der Poel, waarbij ook de ontwikkeling en de mogelijkheden van een nieuw systeem ter sprake kwamen, werd al in een vroeg stadium mijn interesse hiervoor gewekt.

Voordat ik bij van der Poel kerkorgels uitkwam, had ik al een lange zoektocht achter de rug naar een mooier orgel met een echt kerkorgeltoucher. Zo’n beetje alle bekende merken digitale orgels heb ik beluisterd en bespeeld, zonder dat ik er enthousiast van werd. Zo langzamerhand raakte ik uitgekeken op het altijd hetzelfde klinkende orgelgeluid van de sampling-techniek; op tongwerken, die je niet kunt gebruiken omdat ze een knerpend geluid veroorzaken, en alle beloften ten spijt, niet goed intoneerbaar zijn.

Ik bezit dit orgel nu sinds 2001 en speel er dagelijks op met veel plezier.

Onvergelijkbaar is de levendigheid al met één register (!) zonder toevoeging van galm; heerlijk ademend, rustgevend, Klasse!

Op Curacao speelde ik in de Fortkerk op een Flentrop orgel uit 1963. Over die kerk en het orgel heb ik een stukje in “de Orgelvriend” geschreven. Omdat ik ook de behoefte had aan een orgel thuis waarop ik kon spelen/oefenen werd ik door een vriend geattendeerd op de firma Stolk. Ik heb toen uit Nederland van die firma een tweedehands Johannesorgel uit de opus-serie, aangeschaft. Zowel de vorm van het orgel - het zitten en het spelen - beviel mij niet, net zo min als de klankkleur. 

Pagina's