Kerkorgels

Kwaliteit voor kwantiteit

Een goed geïntoneerd pijporgel moet in staat zijn de gemeentezang te begeleiden. Veel elektronische orgels worden aangeboden met een ‘attractieve’ hoeveelheid stemmen met het bijkomend argument daarmee veel variatiemogelijkheden te hebben. De realiteit is echter, dat het bij dergelijke orgels noodzakelijk is meerdere registers te combineren om het klankkarakter en de draagkracht van één pijpregister te realiseren. Er zijn orgels geplaatst in relatief kleine kerken van 40 stemmen en meer. Het VAN DER POEL systeem is in staat de individuele registers van zoveel karakter, levendigheid en draagkracht te voorzien, dat overgedimensioneerde disposities niet noodzakelijk zijn. We streven niet een kwantiteit aan surrogaatklank na, maar hebben de kwaliteit in individueel karakter en totaalklank als doel gesteld. Het streven is naar gelijkwaardige draagkracht van gesimuleerde registers en vergelijkbare pijpregisters.

Uiterlijke kenmerken

Een kerkgebouw vraagt om een in de ruimte passend orgel. Dit geldt uiteraard niet alleen voor de klank maar zeker ook voor de uiterlijke vormgeving. Soms heeft men plaats voor een traditioneel gebouwd
orgel, een staand meubel gebouwd in één geheel met klaviatuur, pedaal, hoofdwerk en bovenwerk. Als de ruimte (hoogte) hiervoor niet aanwezig is kan een instrument met een losse, eventueel verplaatsbare speeltafel met een separaat sprekend gedeelte, voorzien van een passende decoratie, meer gewenst zijn. Vandaar dat VAN DER POEL -KERKORGELS- het uiteindelijke meubel op maat bouwt, aangepast aan kerkinterieur en uw wensen. Daarbij wordt altijd in het oog gehouden dat de uiteindelijke klank zo optimaal mogelijk wordt afgestraald, zodat de verschillende werken -pedaal, hoofdwerk, bovenwerk of zwelwerk- op de karakteristieke plaats in het orgel staan.